MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Aktualności

 • 10/10/2022

  Projekt wsparcia Ukraińskich uchodźców wojennych w Maltańskim Centrum Pomocy w Barczewie

  Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie jest częścią projektu wsparcia Ukraińskich uchodźców wojennych. Projekt realizowany jest do 31.12.2022 r. CELAMI PROJEKTU JEST: Wsparcie medyczno-opiekuńczo-rehabilitacyjne pacjentów poszkodowanych w działaniach wojennych w Ukrainie. Wsparcie opiekuńczo-lecznicze-rehabilitacyjne uchodźców cywilnych z Ukrainy, głównie przewlekle chorych i niepełnosprawnych wymagających kontynuacji opieki długoterminowej. Wsparcie uchodźców cywilnych z Ukrainy poprzez okresowe zatrudnienie w placówce. […]

  Więcej
 • 01/06/2022

  відділенням догляду та лікування, яке надає стаціонарний цілодобовий

  Мальтійський Центр Допомоги бл. Жерара Фундації Польських Мальтійських Кавалерів у Варшаві «Мальтійська допомога», відділення у Барчеві, є відділенням догляду та лікування, яке надає стаціонарний цілодобовий довготривалий догляд / позалікарняні послуги / людям з усієї країни, зокрема: хронічно хворим та інвалідам, у яких закінчено процес інтенсивного лікування, але які потребують постійного медичного нагляду, професійного догляду, продовження […]

  Więcej
 • 01/06/2022

  Мальтійський центр реабілітації в Барчеві

  Мальтійський центр реабілітації в Барчеві – центр медичної реабілітації / платний опікунсько-лікувальний заклад Обсяг послуг для приватних пацієнтів • послуги, що надаются лікарем – базова медична допомога, консультація лікарів-спеціалістів – анестезіолог, невролог, психіатр, пульмонолог, лікар реабілітант, терапевт • послуги, що надаються медсестрою • послуги, що надаються медичною опікункою • медична реабілітація, оптимально адаптована до стану […]

  Więcej
 • 12/04/2022

  Prawa Pacjenta / ПРАВА ПАЦІЄНТА

  w odpowiedzi na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta, poniżej przedstawiamy materiały edukacyjne w języku ukraińskim. Służą one do zapoznania się z przysługującymi uprawnieniami dla osób z Ukrainy.

  Więcej
 • 18/10/2021

  Jak wygląda rehabilitacja osób w podeszłym wieku?

  Postępujące niedołęstwo odbiera ludziom w wieku podeszłym możliwość samodzielnego funkcjonowania. Może przyczyniać się do wystąpienia zespołów depresyjnych i lękowych, a także prowadzić do poważnych dalszych zdrowotnych konsekwencji, których leczenie stanowi prawdziwe wyzwanie dla personelu medycznego.

  Więcej
 • 03/09/2021

  Czy na pewno wiesz, czym jest rehabilitacja?

  ehabilitacja to szeroki zakres usług świadczonych dla różnych grup osób. W naszej Placówce prowadzimy rehabilitację dla osób starszych nastawionych na aktywność własną, pragnących poprawić swoją sprawność ruchową, jak i dla tych, które są niesamodzielne i wymagają kompleksowej pielęgnacji i rehabilitacji.

  Więcej
 • 26/07/2021

  Projekt z Narodowego Funduszu Zdrowia

  Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie realizuje projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

  Więcej
 • 15/07/2021

  Jaką rolę pełni psycholog w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?

  Bardzo często pomoc psychologiczna utożsamiana jest z uzyskaniem wsparcia psychologicznego. Warto jednak podkreślić, że jest to jeden z wymiarów, jak również efektów psychologicznych. Rola psychologa w służbie zdrowia, a tym bardziej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, jest złożona. Wynika to m. in. z faktu, że psycholog ma kontakt z pacjentami, których spektrum dolegliwości jest szerokie, co powoduje zróżnicowanie w ich potrzebach. Dlatego również psycholog wspiera rodziny pacjentów oraz personel placówki.

  Więcej

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

Hosting wspiera Olsztyńska Sieć Komputerowa KORMORAN-NET
pl Polski