MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Aktualności

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla wentylowanych mechanicznie

29/12/2019 


Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie

Liczba miejsc – 15 łóżek

 

Zakres świadczeń gwarantowanych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie:

 • świadczenia udzielane przez lekarza
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę
 • świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze udzielane przez opiekunki medyczne
 • ogólna rehabilitacja w podstawowym zakresie celem zmniejszenia skutków unieruchomienia oraz usprawniania ruchowego
 • świadczenia neurologopedy
 • świadczenia psychologa
 • świadczenia z zakresu terapii zajęciowej
 • leczenie farmakologiczne
 • leczenie dietetyczne
 • terapia przy użyciu respiratora do przewlekłej wentylacji
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych zgodnie z określonym katalogiem
 • zapewnienie transportu sanitarnego w dniu wypisu z zakładu lub w dniu skierowania pacjenta do szpitala lub na konsultację z wyłączeniem stanów nagłych
 • edukacja zdrowotna polegająca na przygotowaniu rekonwalescenta i jego rodziny /opiekuna/ do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych
 • zapewnienie badań diagnostycznych i leków w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych

 

W naszym zakładzie dodatkowo zapewniamy:

 • leczenie żywieniowe – żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 • wykorzystanie systemu C-Eye do nawiązania kontaktu z pacjentem z ograniczoną świadomością
 • opiekę duszpasterską
 • warsztaty dla rodzin w zakresie opieki i pielęgnacji osób obłożnie chorych
 • opiekę paliatywną nad pacjentem w stanie terminalnym
 • zestawy specjalistyczne do terapii osób z zaburzeniami otępiennymi
 • organizację czasu wolnego m.in. z udziałem wolontariuszy

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

Hosting wspiera Olsztyńska Sieć Komputerowa KORMORAN-NET
pl Polski