MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Aktualności

Rehabilitacyjne świadczenia ambulatoryjne

29/12/2019 


Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie

Oferujemy:

 • rehabilitację i  konsultacje fizjoterapeutyczne
 • rehabilitację w ramach pakietów medycznych z firmami, np. POLMED
 • prywatną rehabilitację dzieci i młodzieży

 

 

REHABILITACJA  I  KONSULTACJE FIZJOTERAPEUTYCZNE

 • ustalenie przebiegu rehabilitacji z fizjoterapeutą jest BEZPŁATNE!
 • rejestracja osobista lub telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00,

tel.  89 / 514-14-72

 • wymagane dokumenty:

– skierowanie na zabiegi do zakładu rehabilitacji leczniczej
– dokumentacja medyczna (np. karta informacyjna ze szpitala, zdjęcie RTG, tomograf  komputerowy, rezonans magnetyczny)

– dowód osobisty.

 

W ramach rehabilitacji oferujemy kompleksową rehabilitację wielonarządową – po urazach, skręceniach, zwichnięciach, złamaniach, w zmianach zwyrodnieniowych, wadach postawy, po zabiegach operacyjnych, w schorzeniach  neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych oraz pulmonologicznych. Pomagamy w zakresie leczenia bólu oraz dysfunkcjach powstających wskutek wypadków, jak i schorzeń związanych ze stylem życia.

 

Pacjenci mogą korzystać z następujących zabiegów / terapii: 

 

a) fizykoterapia:

laser, ultradźwięki, pole magnetyczne, prądy TENS, prądy interferencyjne, prądy DD, galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, lampa Bioptron, lampa Sollux;

 

b) kinezyterapia:

terapia manualna, Kinetic Control, McKenzie, metoda PNF, trening funkcjonalny, koncepcja Bobath, Perfetti, Jonson Metod, K-Taping, ,terapia bazalna;

 

c) masaże:

masaż klasyczny całościowy, masaż klasyczny jednego odcinka kręgosłupa, masaż leczniczy kręgosłupa, masaż kończyny górnej, masaż barku, masaż kończyny dolnej, masaż biodra, masaż kolana, masaż dłoni, masaż stóp;

 

d) hydroterapia kończyn górnych z zastosowaniem wanny z hydromasażem;

 

e) rehabilitacja ogólnousprawniająca – możliwość korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej (w trakcie realizacji)

 

f) terapia neurologopedyczna, w tym terapia zaburzeń połykania /dysfagii/;

 

Terapia będąca procesem, na który składają się regularne zajęcia logopedyczne oraz zalecone ćwiczenia do wykonywania w domu z zapewnieniem materiałów i kart pracy.

Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb oraz wieku pacjenta, gdzie stosuje się:

 • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych,
 • ćwiczenia usprawniające aparat fonacyjny,
 • ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy,
 • ćwiczenia usprawniające słuch fonemowy,
 • masaż narządów artykulacyjnych,
 • wywoływanie głosek, utrwalanie wywołanych głosek, automatyzacja wywołanych głosek,
 • ćwiczenia do wykonywania w domu – udostępniamy materiały i karty pracy.

g) terapia polisensoryczna – oddziaływanie na wszystkie zmysły pacjenta;

 

Terapia polisensoryczna angażuje zmysły pacjenta. Polega na stymulowaniu, przy użyciu odpowiednio dobranych bodźców: wzroku, słuchu, dotyku i węchu pacjenta. Jej celem jest pobudzanie obszarów mózgu związanych z odbiorem i przetwarzaniem bodźców zmysłowych, w celu wzmocnienia siły połączeń neuronalnych i wspierania procesów plastyczności mózgu. Bodźcami w terapii polisensorycznej są przedmioty o różnorodnych wielkościach, kształtach i fakturach, obrazki, nagrania, zabawki dźwiękowe emitujące światło, olejki eteryczne i wiele innych.

Terapia ta jest oferowana pacjentom, którzy z powodu choroby nie są w stanie uczestniczyć w terapiach wymagających celowych reakcji zwrotnych jak np. terapia funkcji poznawczych oraz jako uzupełnienie innych form terapii.

 

h) terapia funkcji poznawczych i zaburzeń pamięci

Ćwiczenia służą wspomaganiu treningu: pamięci, orientacji, koncentracji, myślenia, funkcji językowych i wzrokowo-przestrzennych. Ćwiczenia umysłowe wspomagają proces zapamiętywania, myślenia, rozumienia i poprawiają sprawności komunikacyjne.

Proponowane ćwiczenia mogą być stosowane zarówno w terapii psychologicznej, jak i logopedycznej. Mogą być wykorzystywane przez osoby dotknięte zaburzeniami funkcjonowania poznawczego, a także przez tych, którzy chcą zachować jak najdłużej swoją sprawność intelektualną.

Ćwiczenia są polecane dla osób z zaburzeniami komunikacji językowej występującej w wyniku: afazji, zespołów otępiennych, choroby Alzheimera, dysleksji, obniżonej sprawności intelektualnej.

 

i) urządzenie i system multimedialny C-Eye – diagnoza, terapia, rozrywka, komunikowanie z osobami z ograniczoną świadomością;

 

Do najczęściej wykonywanych zadań w neurostymulacji pacjentów za pomocą systemu C-Eye należy:

 • śledzenie ruchomego przedmiotu na ekranie,
 • rozumienie pojedynczych słów,
 • rozróżnianie kolorów, dźwięków, kształtów, rozmiarów,
 • rozpoznawanie ludzkich emocji,
 • zapamiętywanie materiału obrazkowego lub ciągu cyfr,
 • rozumienie prostych/trudnych zdań, ćwiczenia skojarzeniowe, kategoryzacja przedmiotów, tworzenie ciągów przyczynowo – skutkowych.

 

Korzyści dla pacjentów z zastosowania systemu C-Eye to:

 • możliwość komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym,
 • stymulowanie funkcji poznawczych i poprawianie ich wydajności,
 • stymulowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • możliwość monitorowania stanów emocjonalnych pacjenta i ich zmian,
 • możliwość monitorowania wyników i postępów pacjenta,
 • wzrost motywacji wewnętrznej do neurorehabilitacji.

 

 

PRYWATNA  REHABILITACJA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

 

Polega na  usprawnianiu dzieci od okresu wczesno niemowlęcego do okresu szkolnego włącznie  w zakresie profilaktyki, jak i leczenia wielu chorób i dysfunkcji:

 • po urazach, z wadami postawy i wadami wrodzonymi, ze skrzywieniem kręgosłupa i wadami postawy, z  wrodzonymi wadami narządu ruchu, ze zmianami pourazowymi narządów ruchu, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z uszkodzeniem OUN, z chorobami zapalnymi w obrębie narządów ruchu.

 

Oferujemy indywidualne i grupowe ćwiczenia korekcyjne wad postawy u dzieci i młodzieży:

 • skolioza, odstające łopatki, płaskostopie, koślawość lub szpotawość kolan.

 

UWAGA !

Grupowe ćwiczenia korekcyjne są realizowane w grupach 8-osobowych przez okres 10 dni  w dni powszednie w ustalonych godzinach po uprzedniej rejestracji i zebraniu grupy.

 

 

 

 

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

Hosting wspiera Olsztyńska Sieć Komputerowa KORMORAN-NET
pl Polski