MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Aktualności

Misja placówki

01/12/2019 


Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie

POLITYKA JAKOŚCI

Maltańskiego Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Warszawie „Pomoc Maltańska” Oddział w Barczewie

 

W celu zapewnienia realizacji celów i zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym Maltańskiego Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska” w Barczewie, nadrzędnym celem ustanowionej polityki jest świadczenie całodobowych, profesjonalnych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji oraz zapewnienie im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, jak również otoczenie opieką paliatywną chorych i ich rodziny.

Tak więc, celem Centrum jest niesienie pomocy człowiekowi choremu, pomoc w odzyskaniu sprawności oraz zapewnienie warunków do godnego umierania.

 

Politykę jakości realizujemy poprzez:

*orientację na pacjenta i jego rodzinę oraz zaspokojenie jego wymagań, oczekiwań w realizacji
procedur medycznych;

*wysoką jakość usług i świadczeń medycznych;

*zapewnienie odpowiedniego sprzętu do realizacji usług;

*odpowiedni dobór personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych posiadający wymagane
kwalifikacje;

*wdrożenie nowoczesnych metod pracy;

*podział uprawnień, zadań i odpowiedzialności;

*przestrzeganie zasad etyki zawodowej;

*doskonalenie komunikacji wewnętrznej;

*wzmocnienie poczucia identyfikacji z Centrum wszystkich pracowników i osób działających w ich
imieniu;

*ciągłe doskonalenie i realizację ustanowionych celów,

*rozwijanie nowych usług w zależności od potrzeb naszych pacjentów,
*podejmowanie współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami i instytucjami w zakresie
wymiany doświadczeń i umiejętności.

Mając na uwadze powyższe przyjęliśmy następującą misję:

„Tam, gdzie jest nadzieja i cierpienie, tam i my jesteśmy …”

 

Jako Dyrektor Maltańskiego Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska” Oddział w Barczewie zobowiązuję siebie i wszystkich jego pracowników do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, poprzez ciągłe doskonalenie i realizacje ustanowionych celów.

 

Edyta Skolmowska

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

Hosting wspiera Olsztyńska Sieć Komputerowa KORMORAN-NET
pl Polski