MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Świadczenia NFZ

 • 30/12/2019

  Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla pacjentów dorosłych

  Liczba łóżek – 55  Zakres świadczeń gwarantowanych w zakładzie opiekuńczo – leczniczym: świadczenia udzielane przez lekarza świadczenia udzielane przez pielęgniarkę świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze udzielane przez opiekunki medyczne ogólna rehabilitacja w podstawowym zakresie celem zmniejszenia skutków unieruchomienia oraz usprawniania ruchowego świadczenia neurologopedy świadczenia psychologa świadczenia z zakresu terapii zajęciowej leczenie farmakologiczne leczenie dietetyczne zaopatrzenie w […]

  Więcej
 • 29/12/2019

  Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla wentylowanych mechanicznie

  Liczba miejsc – 15 łóżek   Zakres świadczeń gwarantowanych w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie: świadczenia udzielane przez lekarza świadczenia udzielane przez pielęgniarkę świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze udzielane przez opiekunki medyczne ogólna rehabilitacja w podstawowym zakresie celem zmniejszenia skutków unieruchomienia oraz usprawniania ruchowego świadczenia neurologopedy świadczenia psychologa świadczenia z zakresu terapii zajęciowej […]

  Więcej
 • 29/12/2019

  Zasady przyjęć – NFZ

  Do naszego zakładu MOGĄ być przyjęci pacjenci, którzy: wymagają przewlekłej wentylacji mechanicznej przy użyciu respiratora są w stanie wegetatywnym / ograniczonej świadomości, np. w wyniku nagłego zatrzymania krążenia /NZK/ lub przebycia urazu czaszkowo – mózgowego mają rozpoznaną przewlekłą chorobę neurologiczną skutkującą niepełnosprawnością, np. udar mózgu, wieloogniskowe naczyniopochodne uszkodzenie mózgu, stwardnienie rozsiane /SM/ i stwardnienie boczne zanikowe /SLA/, […]

  Więcej
 • 29/12/2019

  Zasady odpłatności

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% […]

  Więcej

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

pl Polski