MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Aktualności

Kadra zarządzająca

06/05/2019 


Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie

DYREKTOR

EDYTA SKOLMOWSKA – magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej i pielęgniarstwa geriatrycznego, studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej”, studia podyplomowe „Menedżer ochrony zdrowia”.

Dodatkowe funkcje:

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla województwa warmińsko-mazurskiego

Przewodnicząca Komisji Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie

tel. 89 514 14 70

mail: dyrektor@centrummaltanskie.pl

 

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

MAŁGORZATA CHROSTOWSKA  licencjat pielęgniarstwa, magister, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Dodatkowe funkcje:

Członek Komisji Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie

tel. 89 514 14 78

mail: koordynator.zol@centrummaltanskie.pl

 

KOORDYNATOR DZIAŁU REHABILITACJI

 

BARBARA MARKIEWICZ –magister fizjoterapii, kurs masażu leczniczego, kurs w zakresie metody McKenziego.

tel. 89 514 14 77

mail: koordynator.reh@centrummaltanskie.pl

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

Hosting wspiera Olsztyńska Sieć Komputerowa KORMORAN-NET
pl Polski