MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Aktualności

Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej

16/12/2019 


Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie

Zakres świadczeń dla pacjentów:

 • konsultacje lekarskie przy przyjęciu i wypisie
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę
 • świadczenia udzielane przez opiekunkę medyczną
 • świadczenia udzielane przez fizjoterapeutę – rehabilitacja lecznicza dostosowana optymalnie do stanu zdrowia, wydolności funkcjonalnej, możliwości i potrzeb pacjenta
 • świadczenia psychologa
 • świadczenia neurologopedy
 • terapia zajęciowa
 • leczenie dietetyczne
 • edukacja zdrowotna polegająca na przygotowaniu rekonwalescenta i jego rodziny /opiekuna/ do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych
 • zapewnienie badań diagnostycznych i leków w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń

 

Podczas pobytu zapewniamy:

 • opieka dzienna w godzinach 8.00 – 16.00
 • rozpoznanie w ramach Całościowej Oceny Geriatrycznej – wykonanie testów wg skal i kompleksową ocenę lekarza specjalisty
 • miejsca siedzące / leżące do wypoczynku w ciągu dnia
 • dzienna opieka – wykwalifikowany personel pielęgniarski i opiekuńczy
 • wyżywienie w postaci 2 posiłków dziennie (II śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek)
 • różne formy aktywizacji ruchowej i ogólnousprawniającej
 • terapię polisensoryczną – oddziaływanie na wszystkie zmysły
 • terapię zaburzeń połykania z zastosowaniem urządzenia do terapii dysfagii
 • terapię osób z zaburzeniami poznawczymi i otępieniem z wykorzystaniem zestawów do ćwiczeń funkcji poznawczych i pamięci
 • terapię zajęciową – muzykoterapia, zajęcia plastyczne, biblioterapia, gry i zabawy świetlicowe itp.
 • organizację czasu wolnego, imprez okolicznościowych i występów itp.
 • rodzinną atmosferę
 • placówka bez barier architektonicznych dostosowana dla osób niepełnosprawnych

 

 

Ponadto do dyspozycji pacjentów:

 • łazienka wyposażona w specjalistyczną wannę do kąpieli z hydromasażem z regulacją wysokości i podnośnikiem dostosowaną do kąpieli osób leżących
 • kaplica – posługa duszpasterska (wizyty duszpasterskie oraz Msze Św.)
 • świetlica zewnętrzna
 • miejsce na ognisko i grill
 • siłownia zewnętrzna /w trakcie realizacji/
 • ogród – w trakcie zagospodarowywania

 

Naszą ofertę kierujemy do pacjentów, którzy:

 • wymagają opieki pielęgniarskiej i opiekuńczej – stałej lub okresowej
 • są przewlekle chorzy i niepełnosprawni, w podeszłym wieku
 • są w okresie rekonwalescencji po leczeniu szpitalnym
 • potrzebują opieki i / lub nadzoru w ciągu dnia, gdyż nie mogą sami pozostawać w domu

 

 

Opłata za pobyt nie obejmuje kosztów:

 • leków;
 • pieluchomajtek i innych środków stosowanych w nietrzymaniu moczu;
 • środków higienicznych;
 • konsultacji lekarzy specjalistów (płatne dodatkowo);
 • dodatkowych badań diagnostycznych (laboratorium, USG, TRG, TK itp.)

WYKAZ DOKUMENTÓW DO PRZYJĘCIA PACJENTA NA POBYT DZIENNY ODPŁATNY:

 • wniosek o przyjęcie
 • skierowanie do ZOL/ ZPO
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 • ocena pacjenta wg skali Barthel
 • zobowiązanie do zapłaty
 • wypisy z poprzednich hospitalizacji
 • wykaz leków, które pacjent stale przyjmuje

          

 

Rodzina jest zobowiązana do przywozu i odbioru pacjenta z placówki.

 

 

Kontakt telefoniczny lub  osobisty w zakładzie –  tel. 89 / 514 14 78

 

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

Hosting wspiera Olsztyńska Sieć Komputerowa KORMORAN-NET
pl Polski