MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Aktualności

Wyposażenie

30/12/2019 


Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie

Wysoki poziom naszej placówce związany jest z posiadaniem najnowszego wyposażenia, m. in.:

  • RESPIRATORÓW – profesjonalne urządzenia medyczne wspomagające swobodne oddychanie u pacjentów lub zastępujące pracę płuc. Urządzenie, nazywane też „sztucznym płucem”, stanowi jeden z ważniejszych elementów podtrzymywania czynności życiowych pacjentów.
  • SSAKÓW MEDYCZNYCH – urządzenia do odsysania wytwarzające próżnię, których zadaniem jest odsysanie różnego rodzaju płynów ustrojowych pacjenta.
  • KARDIOMONITORÓW – specjalistyczne urządzenie medyczne służące do monitorowania parametrów życiowych pacjenta.
  • WANNY PIELĘGNACYJNEJ – z wózkiem-podnośnikiem do kąpieli w pozycji leżącej lub siedzącej pacjentów obłożnie chorych i niepełnosprawnych.
  • POMP ŻYWIENIOWYCH DOJELITOWO – służą do podaży mieszanin odżywczych poprzez specjalne cewniki umieszczone w powłoce brzusznej, które prowadzą bezpośrednio do jelita. Pompa żywieniowa jest używana do podawania pacjentom określonej ilości produktów żywieniowych zgodnie z zaprogramowaną prędkością przepływu.
  • POMP INFUZYJNYCH – przyrząd medyczny skonstruowany do ciągłego lub cyklicznego, precyzyjnego podawania leku pacjentowi drogą dożylną.
  • VITALSTIM – wyspecjalizowana forma elektrycznej stymulacji nerwowo-mięśniowej (NMES), która pomaga w leczeniu dysfagii.
  • MAGNETRONIKA – popularna nazwa zabiegu mającego cel terapeutyczny. Polega on na tym, że organizm poddawany jest działaniu pola magnetycznego niezbyt dużej częstotliwości.
  • UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego z oprzyrządowaniem) – specjalistyczna kabina do ćwiczeń ruchowych, która wspomaga samodzielną pracę pacjenta nad utraconą funkcją ruchową.

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

Hosting wspiera Olsztyńska Sieć Komputerowa KORMORAN-NET
pl Polski