MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Aktualności

Informacja nt. przechowywania zwłok

20/06/2023 


Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie

Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie nie świadczy usługi przechowywania zwłok. Po stwierdzeniu zgonu pacjenta zwłoki są zabierane przez firmę pogrzebową wskazaną przez rodzinę pacjenta lub przez prokuratora w sytuacji, gdy prowadzone jest postępowanie karne. W sytuacji braku rodziny zwłoki odbiera firma posiadająca chłodnię, z którą placówka zawarła umowę.

Opłata za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny, liczony od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta, jest regulowana w firmie, świadczącej usługę przechowywania zwłok w chłodni.

Informacja na temat firmy świadczącej usługi przechowywania zwłok w chłodni dostępna jest w sekretariacie placówki.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

Hosting wspiera Olsztyńska Sieć Komputerowa KORMORAN-NET
pl Polski