MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Aktualności

Najczęściej zadawane pytania

29/12/2019 


Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie

Jak wygląda procedura przyjęcia pacjenta do zakładu?

Zgodnie z przepisami prawnymi najpierw trzeba złożyć do zakładu wniosek o przyjęcie pacjenta. Druki wniosku wraz z załącznikami są dostępne do pobrania na stronie internetowej placówki w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Później wniosek rozpatruje Zespół ds. Przyjęć, który kwalifikuje lub dyskwalifikuje pacjenta do przyjęcia. Po zakwalifikowaniu pacjenta do przyjęcia, jest on przyjmowany w trybie pilnym w określonych przypadkach pod warunkiem, że są wolne miejsca albo jest zapisywany w kolejkę oczekujących na przyjęcie.

Podczas przyjęcia pacjenta do zakładu zawsze obecny jest lekarz, który dokonuje badania pacjenta i podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu. W przypadku, gdy stan zdrowia pacjenta nie kwalifikuje go do przyjęcia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, lekarz ma prawo podjąć decyzję odmowną i odesłać chorego z powrotem do placówki, z której przyjechał.

 

Według jakich kryteriów pacjenci są przyjmowani do zakładu?

Najważniejszym kryterium przyjęcia do zakładu opiekuńczo – leczniczego jest stan zdrowia pacjenta, który w danym momencie wymaga opieki medycznej oraz stopień samodzielności pacjenta w czynnościach samoobsługowych oceniany wg skali Barthel. Do zakładu może być przyjęty pacjent, który w ocenie skalą Barthel nie przekracza 40 pkt. /100 pkt.

Do zakładu nie może być przyjęty pacjent tylko z powodów socjalnych, tj. np. z powodu bardzo złych warunków zamieszkania lub braku miejsca zamieszkania, lub też braku osób, które mogłyby opiekować się pacjentem. Wówczas takiej osobie pomoc powinien zorganizować ośrodek pomocy społecznej.

 

Kiedy pacjent będzie przyjęty do zakładu?

Pacjenci są przyjmowani w dwóch trybach:

  • pilnym – pacjenci wypisywani bezpośrednio ze szpitala, ocenieni wg skali Barthel na 0 pkt., żywieni dietę przemysłową przez sondę lub gastrostomię i/lub wymagający zastosowania respiratora do podtrzymania funkcji układu oddechowego – przyjęcie do zakładu odbywa się bez czasu oczekiwania bezpośrednio ze szpitala;
  • planowym – pacjenci ocenieni wg skali Barthel na 5 – 40 pkt. – czas oczekiwania na przyjęcie bardzo trudny do określenia, zwykle minimum 6 – 12 miesięcy.

 

W jakich godzinach są odwiedziny?

Zgodnie z regulaminem dla odwiedzających pacjentów można odwiedzać codziennie w godzinach 12.00 – 18.00, a w okresie wiosenno – letnim do godz. 19.00. W wyjątkowych sytuacjach w przypadku „pacjentów odchodzących”, członkowie rodziny mogą być cały czas obecni przy chorym.

 

Jak często jest dostępny lekarz?

Lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych pacjentom zakładu codziennie w dni powszednie  w określonych godzinach zgodnie z ustalonym harmonogramem. Informacja o godzinach pracy lekarza jest dostępna na tablicy informacyjnej przy każdym punkcie pielęgniarskim i u pielęgniarek.

Ponadto na zlecenie lekarza prowadzącego odbywają się konsultacje lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii, psychiatrii, rehabilitacji medycznej i pulmonologii 1 x w tygodniu oraz      w razie potrzeby – konsultacje chirurgiczne.

Zasady udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów zakładu dostępne są w zakładce Zasady udostępniania informacji o stanie zdrowia”.

Informacja o tym, kto, w jakim zakresie i w jakich godzinach udziela informacji o stanie zdrowia pacjentów zakładu jest dostępna w zakładce Informacje o stanie zdrowia pacjenta”.

 

Dlaczego leki nie są podawane tak jak w domu?

We wniosku o przyjęcie pacjenta do zakładu lub w karcie informacyjnej ze szpitala zawarta jest informacja o stosowanym leczeniu oraz ewentualnych zaleceniach dotyczących dalszego leczenia. Lekarz prowadzący w zakładzie dokonując badania chorego i obserwując efekty leczenia na bieżąco podejmuje decyzje w zakresie leczenia optymalnie dostosowując je do stanu zdrowia pacjenta.

 

Jakie leki otrzymuje pacjent, czy dostaje leki przeciwbólowe, leki nasenne i uspokajające?

Lekarz zakładu udziela uprawnionym osobom informacji o lekach stosowanych u danego pacjenta. Jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga pacjent otrzymuje leki przeciwbólowe, nasenne lub uspokajające. Leczenie takie często jest konsultowane z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii. Wszystkie leki są podawane pacjentom zgodnie ze zleceniem lekarskim.

 

W jaki sposób leki są podawane pacjentom?

W zakładzie ustalone są ścisłe godziny podawania leków wszystkim pacjentom. Zwykle pacjenci otrzymują leki o stałych porach 2 lub 3 razy na dobę, w trakcie lub po posiłku. Ze względu na stan zdrowia naszych pacjentów /ograniczona świadomość, zaburzenia otępienne/ zażywanie leków przez pacjentów odbywa się pod ścisłą kontrolą personelu, który sam podaje pacjentom leki podczas karmienia. W przypadku problemów z połykaniem leki podaje pacjentowi pielęgniarka. Niektórzy pacjenci otrzymują leki rozdrobnione lub przez sondę do żołądka.

 

Czy rodzina może sama przynosić lub podawać pacjentowi leki?

Zgodnie z regulaminem zakładu członkowie rodziny nie mogą przynosić żadnych leków pacjentom i zostawiać ich w szafce oraz nie mogą podawać pacjentom żadnych leków bez konsultacji i uzgodnienia z personelem medycznym. Powyższe jest podyktowane tylko i wyłącznie dobrem pacjenta.

 

Dlaczego pacjent otrzymuje przez sondę lub gastrostomię /PEG/ dietę przemysłową?

Podawanie diety przemysłowej pacjentom odżywianym drogą dojelitową przez sondę lub PEG jest traktowane jako leczenie żywieniowe, które jest o wiele korzystniejsze dla pacjenta pod względem kaloryczności i dostarczenia optymalnej ilości składników odżywczych niż tzw. zwykła dieta kuchenna. Dieta przemysłowa wspomaga ogólny stan odżywienia ciężko chorego, który zwykle jest niedożywiony, oraz przyśpiesza gojenie ran i odleżyn.

Ponadto stosowanie diety przemysłowej dla pacjentów przebywających w zakładzie opiekuńczo – leczniczym jest procedurą medyczną wymaganą przez NFZ.

 

Czy odleżyny pacjenta są leczone?

W naszym zakładzie leczeniem odleżyn i innych ran przewlekłych zajmuje się pielęgniarka opatrunkowa, która codziennie zmienia opatrunki pacjentom z odleżynami zgodnie z ustalonym leczeniem. W przypadku bardzo głębokich i rozległych odleżyn u pacjenta odbywa się konsultacja chirurgiczna. W zakładzie stosujemy nowoczesne opatrunki zgodnie z metodą wilgotnego leczenia ran. Leczenie miejscowe odleżyn jest wspomagane dietą wysokobiałkową.

 

Ile razy opiekunki medyczne robią obchód pacjentów?

Do obowiązków opiekunek medycznych należy m.in. zmiana pozycji pacjentów w łóżku, podnoszenie i przemieszczanie oraz zmiana pieluchomajtek. Ponieważ w naszej placówce wszyscy pacjenci stosują pieluchomajtki i są osobami unieruchomionymi w łóżku opiekunki robią systematyczne obchody, podczas których wykonują powyższe czynności. Zwykle odbywa się to kilka razy na dobę.

 

Jak często zmieniane są pieluchomajtki?

W naszej placówce wykorzystujemy różne środki stosowane w nietrzymaniu moczu – pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, wkładki moczowe, wkładki kałowe itp. Stosujemy produkty najlepszej jakości, bardzo chłonne, dzienne i nocne. Opiekunki zmieniają pieluchomajtki i inne produkty w zależności od potrzeby podczas obchodu pacjentów. Częstotliwość zmian zwiększa się np. w sytuacji, gdy pacjent ma biegunkę.

 

Czy pacjent jest rehabilitowany i jak często?

Świadczenia rehabilitacyjne w zakładzie opiekuńczo – leczniczym są udzielane wszystkim pacjentom w podstawowym zakresie celem zmniejszenia skutków unieruchomienia oraz usprawniania ruchowego.

Każdy pacjent przebywający w zakładzie jest konsultowany po przyjęciu do zakładu przez lekarza rehabilitacji medycznej /później w razie potrzeby/ oraz ma przydzielonego „swojego” fizjoterapeutę. Fizjoterapeuta ustala zakres i harmonogram ćwiczeń dla chorego optymalnie do stanu zdrowia i możliwości pacjenta.

Informacji o postępach rehabilitacji udziela koordynator działu rehabilitacji – zakładka Informacje o stanie zdrowia pacjenta”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

Hosting wspiera Olsztyńska Sieć Komputerowa KORMORAN-NET
pl Polski