MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Aktualności

Udostępnianie informacji o stanie zdrowia pacjenta

29/12/2019 


Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie
  • informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela się osobom upoważnionym przez pacjenta lub opiekuna prawnego, w przypadku gdy pacjent nie jest w stanie samodzielnie wskazać osoby upoważnionej i jest ubezwłasnowolniony;
  • informacji udziela się osobie upoważnionej osobiście na miejscu w zakładzie;
  • w wyjątkowych przypadkach lekarz może udzielić informacji telefonicznie po uprzednim ustaleniu hasła kontaktowego z osobą upoważnioną;
  • w przypadku upoważnienia przez pacjenta dużej liczby członków rodziny do dostępu do informacji o jego stanie zdrowia lekarz udziela informacji jednej osobie wskazanej przez rodzinę pacjenta;

 

 

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

Hosting wspiera Olsztyńska Sieć Komputerowa KORMORAN-NET
pl Polski