MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Rok 2021

 • 26/07/2021

  Projekt z Narodowego Funduszu Zdrowia

  Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie realizuje projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

  Więcej
 • 15/07/2021

  Jaką rolę pełni psycholog w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?

  Bardzo często pomoc psychologiczna utożsamiana jest z uzyskaniem wsparcia psychologicznego. Warto jednak podkreślić, że jest to jeden z wymiarów, jak również efektów psychologicznych. Rola psychologa w służbie zdrowia, a tym bardziej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, jest złożona. Wynika to m. in. z faktu, że psycholog ma kontakt z pacjentami, których spektrum dolegliwości jest szerokie, co powoduje zróżnicowanie w ich potrzebach. Dlatego również psycholog wspiera rodziny pacjentów oraz personel placówki.

  Więcej
 • 05/07/2021

  Terapia zajęciowa jest dla każdego!

  Terapia zajęciowa jest jedną najdynamiczniej rozwijających się form rehabilitacji. Jej zadaniem jest uaktywnienie pacjenta poprzez wykonywanie określonych czynności, które posiadają charakter usprawnienia psychicznego, społecznego i fizycznego. Pozwala to na sprawniejsze funkcjonowanie pacjenta w społeczeństwie i jego szybsze usamodzielnienie się.

  Więcej
 • 01/07/2021

  Projekt informatyzacji placówki

  Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska” Oddział w Barczewie  realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Cyfrowy Region działanie E-zdrowie projekt  “Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w Maltańskim Centrum Pomocy w Barczewie” o wartości 356.582.74 zł (RPWM.03.02.00-28-0020/20). W projekcie […]

  Więcej

AktualnościArchiwum

WYBIERZ ROK

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

Hosting wspiera Olsztyńska Sieć Komputerowa KORMORAN-NET
pl Polski