MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Aktualności

Czy na pewno wiesz, czym jest rehabilitacja?

03/09/2021 


Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie

Rehabilitacja to szeroki zakres usług świadczonych dla różnych grup osób. W naszej Placówce prowadzimy rehabilitację dla osób starszych nastawionych na aktywność własną, pragnących poprawić swoją sprawność ruchową, jak i dla tych, które są niesamodzielne i wymagają kompleksowej pielęgnacji i rehabilitacji.

 

Pojęcie rehabilitacji pojawiło się w powszechnym użyciu po I wojnie światowej jako określenie na działania wspomagające odzyskiwanie sprawności inwalidów wojennych. Rehabilitacja powszechnie kojarzona jest z fizjoterapią, rehabilitacją ruchową, rehabilitacją nad morzem czy w górach w ramach sanatorium czy z postępowaniem pooperacyjnym na szpitalnym oddziale. Tymczasem rehabilitacja to zespół działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej pacjentów biorących udział w tym procesie.

Wyróżniamy rehabilitację medyczną (in. rehabilitacja lecznicza), która jest kompleksowym działaniem na rzecz pacjenta, a jej zadaniami są: przywrócenie sprawności fizycznej, poprawa kondycji psychicznej, powrót do pracy i aktywnego udziału w życiu społecznym. W zależności od stopnia i rodzaju schorzenia, rehabilitacja medyczna obejmuje:

 

  • rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych lub na oddziale stacjonarnym, tzw. usprawnianie w zakładzie rehabilitacji;
  • rehabilitację domową;
  • rehabilitację specjalistyczną, np. rehabilitację kardiologiczną;

 

Innym rodzajem rehabilitacji jest rehabilitacja społeczna, która ma na celu umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez m.in.: wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej czy też kształtowanie i przywracanie umiejętności wypełniania ról społecznych. Rehabilitacja społeczna skupia się również na kształtowaniu w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami wymagającymi rehabilitacji społecznej.

 

Ostatni rodzajem jest rehabilitacja zawodowa, która ma na celu ułatwienie zdobycia odpowiedniego zatrudnienia, powrót do pracy i utrzymanie stanowiska poprzez umożliwienie pacjentowi korzystania z poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz pośrednictwa pracy.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej nt. świadczeń rehabilitacyjnych w naszej placówce? Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem:

adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

telefon: 89 514 14 72

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

Hosting wspiera Olsztyńska Sieć Komputerowa KORMORAN-NET
pl Polski