MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Aktualności

Projekt z Narodowego Funduszu Zdrowia

26/07/2021 


Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie “Pomoc Maltańska” – Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie “Pomoc Maltańska” Oddział w Barczewie

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjne-opiekuńcych i hospicjów na czas COVID-19“.

 

Dofinansowanie projektu: 253 087, 02 zł

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wsparcie ośrodków opieki długoterminowej w okresie pandemii COVID-19 polegające na wypłacie dodatków do wynagrodzenia przez okres czterech miesięcy dla personelu medycznego, który zadeklarował udzielanie świadczeń w jednym miejscu pracy oraz przekazaniu środków finansowych na zakup środków ochrony osobistej i płynów dezynfekcyjnych.
Okres realizacji projektu 6 maja – 31 sierpnia 2021.

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

Hosting wspiera Olsztyńska Sieć Komputerowa KORMORAN-NET
pl Polski