MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Rok 2021

 • 18/10/2021

  Jak wygląda rehabilitacja osób w podeszłym wieku?

  Postępujące niedołęstwo odbiera ludziom w wieku podeszłym możliwość samodzielnego funkcjonowania. Może przyczyniać się do wystąpienia zespołów depresyjnych i lękowych, a także prowadzić do poważnych dalszych zdrowotnych konsekwencji, których leczenie stanowi prawdziwe wyzwanie dla personelu medycznego.

  Więcej
 • 03/09/2021

  Czy na pewno wiesz, czym jest rehabilitacja?

  ehabilitacja to szeroki zakres usług świadczonych dla różnych grup osób. W naszej Placówce prowadzimy rehabilitację dla osób starszych nastawionych na aktywność własną, pragnących poprawić swoją sprawność ruchową, jak i dla tych, które są niesamodzielne i wymagają kompleksowej pielęgnacji i rehabilitacji.

  Więcej
 • 26/07/2021

  Projekt z Narodowego Funduszu Zdrowia

  Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie realizuje projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

  Więcej
 • 15/07/2021

  Jaką rolę pełni psycholog w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?

  Bardzo często pomoc psychologiczna utożsamiana jest z uzyskaniem wsparcia psychologicznego. Warto jednak podkreślić, że jest to jeden z wymiarów, jak również efektów psychologicznych. Rola psychologa w służbie zdrowia, a tym bardziej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, jest złożona. Wynika to m. in. z faktu, że psycholog ma kontakt z pacjentami, których spektrum dolegliwości jest szerokie, co powoduje zróżnicowanie w ich potrzebach. Dlatego również psycholog wspiera rodziny pacjentów oraz personel placówki.

  Więcej
 • 05/07/2021

  Terapia zajęciowa jest dla każdego!

  Terapia zajęciowa jest jedną najdynamiczniej rozwijających się form rehabilitacji. Jej zadaniem jest uaktywnienie pacjenta poprzez wykonywanie określonych czynności, które posiadają charakter usprawnienia psychicznego, społecznego i fizycznego. Pozwala to na sprawniejsze funkcjonowanie pacjenta w społeczeństwie i jego szybsze usamodzielnienie się.

  Więcej
 • 01/07/2021

  Projekt informatyzacji placówki

  Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska” Oddział w Barczewie  realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Cyfrowy Region działanie E-zdrowie projekt  “Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w Maltańskim Centrum Pomocy w Barczewie” o wartości 356.582.74 zł (RPWM.03.02.00-28-0020/20). W projekcie […]

  Więcej
 • 25/06/2021

  Edyta Skolmowska odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi!

  24 czerwca w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie została odprawiona Msza święta, podczas której wręczone zostały odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Brązowym Krzyżem Zasługi została odznaczona Dyrektor Maltańskiego Centrum Pomocy w Barczewie – Edyta Skolmowska.

  Więcej
 • 04/05/2021

  Zaproszenie na Mszę Świętą

  Zapraszamy wszystkich pracowników, ich rodziny, wszystkie osoby dobrej woli, którym zależy na losie naszej placówki na uroczystą Mszę Świętą.

  Więcej

AktualnościArchiwum

WYBIERZ ROK

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

Hosting wspiera Olsztyńska Sieć Komputerowa KORMORAN-NET
pl Polski